Klachten

Heeft u een klacht? Dat is vervelend om te horen. We willen u in eerste instantie vragen om telefonisch contact op te nemen met ons. Mocht dit uw onvrede niet wegnemen, dan verwijzen wij u naar dit klachtenprotocol.