Bestuurlijke Ondersteuning

Het bestuur van een VvE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten, die door de vergadering worden genomen. Zij is het eerste aanspreekpunt voor interne en externe belanghebbenden en vertegenwoordigt de vereniging bij juridische geschillen, garantiezaken of gerechtelijke procedures. Daarnaast ziet zij toe op de juiste naleving van de reglementen. Wij ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van deze taken. Wij zijn van mening dat een bestuur het beste gevormd kan worden door de eigenaars in de VvE. Op die manier creëert men de meeste betrokkenheid bij het bestuur en zijn er in het gebouw mensen die op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast kunnen er redenen zijn waardoor er geen eigenaars beschikbaar zijn voor het bestuur. Aangezien we vinden dat het bestuur in een ideale situatie onafhankelijk van de beheerder dient te opereren, zijn we hiervoor een partnerschap met Multivision aangegaan. Zij bewegen zich onafhankelijk tussen en boven de partijen om de bestuurstaak op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Voor meer informatie over Multivision verwijzen wij u graag naar de Partnerspagina.