Werkwijze

Voordat wij een offerte afgeven, gaan we graag eerst het gesprek aan (met een afvaardiging van) de VvE om de wensen duidelijk te krijgen. Aan de hand hiervan kunnen we een op maat gesneden offerte opstellen. Wij garanderen maximale betrokkenheid, continuïteit en een hoog kennisniveau, doordat we als ondernemers zelf de VvE beheren. Om een hoge mate van transparantie te kunnen bieden in onze dienstverlening, werken wij met de VvE-software van Twinq. Hierdoor heeft de bestuurder en de eigenaar 24/7 inzage in de huishouding van de VvE. Op het gebied van efficiency kunnen we met Twinq flinke stappen maken. Alle documenten van de VvE, zoals MJOP’s, contracten, verzekeringspolissen, financiele stukken, notariele stukken, notulen, correspondentie en dergelijke, worden digitaal opgeslagen. Deze kunnen op elk moment opgeroepen worden. Natuurlijk blijft het mogelijk om bijvoorbeeld vergaderstukken per post te ontvangen. In plaats van het op papier verspreiden van notariële stukken, verzekeringspolissen, contracten, notulen, technische gegevens, meerjaren onderhoudsplannen, de in- en uitgaande correspondentie en alle financiële stukken zoals begrotingen, jaarrekeningen en facturen, hanteren wij een digitaal archief waarmee alle informatie van de VvE te allen tijde inzichtelijk en/of direct opvraagbaar is met autorisatie op diverse niveaus. De totale verwerking en accordering van facturen geschiedt bij ons digitaal, reparatieverzoeken worden digitaal verwerkt en we bieden de mogelijkheid aan bijvoorbeeld de bestuurders om via het webportaal met de eigenaars te kunnen communiceren. Daarnaast zijn we uiteraard gewoon telefonisch bereikbaar of te bezoeken op ons kantoor. Overeenkomsten hebben bij ons een looptijd van één jaar, waarbij we voor de samenwerking op de lange termijn gaan. We zijn er trots op, dat de door ons beheerde VvE’s daar ook zo over denken.