Partners

In onze dagelijkse praktijk werken we samen met veel bedrijven en instanties. Enkele hiervan stellen we hier graag nader aan u voor.

Multivision
Wanneer de VvE vanwege bepaalde redenen geen bestuur uit eigen gelederen kan samenstellen, kunnen we hier een zeer goede,  onafhankelijke oplossing voor aanbieden in de persoon van Ron Eliëns. Wij zijn voorstander van functiescheiding en zijn er derhalve geen voorstander van om het beheer en bestuur bij dezelfde partij neer te leggen. Het is niet ideaal wanneer de linkerhand de rechterhand moet controleren. Ron bestuurt inmiddels meerdere VvE’s, waarbij de partijen de samenwerking als prettig ervaren.

 

HB Slotenmaker
Helaas komt het nogal eens voor dat een van de eigenaars zichzelf buiten sluit. Van deze pech wordt door diverse “noodhulpslotenmakers” in de markt flink misbruik gemaakt. Facturen van vele honderden euro’s zijn het gevolg. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met Hans op den Buijs van HB Slotenmaker. Hij is doorgaans snel ter plaatse en rekent een acceptabele vergoeding voor het openen van de voordeur. Voor meer informatie klikt u hier.

 

Woonstichting ’thuis
Door de oprichting van Compagnon Vastgoedbeheer werken we onafhankelijk van woonstichting ’thuis, maar blijven we op vele vlakken samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis. Dit om de klanten van ons beiden op de beste manier te kunnen blijven bedienen. Meer informatie over ’thuis kan hier gevonden worden.

 

 

Twinq
Om onze VvE’s op de beste manier te kunnen bedienen, maken we gebruik van het VvE-softwareprogramma Twinq. Hierdoor kunnen we een zeer transparant, efficiënt en doelmatig beheer aanbieden. U als eigenaar kunt op elk gewenst moment de gang van zaken rondom uw VvE bekijken. Meer informatie over Twinq vindt u hier.

 

BVVB
Wij staan voor professionaliteit, deskundigheid en integriteit. Om dit te kunnen waarborgen zijn we onder meer aangesloten bij de branchevereniging van VvE-beheerders BVVB. Wij werken volgens de gedragsregels van de BVVB. Alle informatie vindt u op de website van de BVVB.