Advies

Oprichting
Compagnon Vastgoedbeheer heeft een zeer ruime ervaring met het administratief en technisch beheer van gebouwen. Bij het opstarten van een VvE kunnen we ondersteunen bij het opmaken van een splitsingsakte, het opstellen van een huishoudelijk reglement en het begeleiden van de VvE tot het moment van oplevering. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit het verleden. Wanneer u een notaris vraagt om een splitsingsakte op te maken, zal hij in 99% van de gevallen een standaard uit de kast trekken. Deze voldoet uiteraard op juridisch vlak, maar is helaas vaak niet toegespitst op de werkelijke situatie van het gebouw en omgeving. Het voordeel van een goede splitsingsakte is dat het beheer op een logische en efficiënte manier uitgevoerd kan worden. Dit geeft rust, overzicht, doelmatigheid en brengt doorgaans ook een kostenbesparing met zich mee.

Aankoopbegeleiding
Wanneer u uw oog heeft laten vallen op een of meerdere appartementen, wilt u natuurlijk weten of de betreffende VvE gezond is.  U vraagt zich waarschijnlijk het volgende af:
– Hebben ze een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlanning) die alle onderdelen van het gebouw heeft opgenomen?
– Wordt de VvE-bijdrage op de correcte manier verdeeld onder alle eigenaars?
– Wordt er op periodieke basis (minimaal 1x per jaar) vergaderd?
– Worden genomen besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd? Etc.

Wij kunnen voor u een analyse verzorgen en antwoord geven op bovenstaande vragen, zodat u weet hoe de VvE er voor staat. U kunt deze kennis meenemen bij uw eventuele aankoopbeslissing.

Woningcorporatie
Aangezien we vele jaren werkzaam zijn geweest bij een woningcorporatie en nu nog altijd verschillende gemengde complexen beheren, hebben we een goed beeld van de uitdagingen die een woningcorporatie tegenkomt in de wereld van de VvE’s. Wij adviseren aangaande de organisatie van het beheer van deze gemengde complexen, maar ook aangaande de invulling van de eigenaarsrol binnen de VvE. Daarnaast verzorgen we ook trainingen voor uw werknemers, die in hun werkgebied te maken hebben met VvE’s.

Deeldiensten
Daarnaast kan het zijn, dat u als eigenaar zelf het beheer voert over uw VvE. In dat geval kunnen wij u ondersteuning bieden op diverse onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van planmatig onderhoud, het verdelen van de stookkosten, etc. Wij kunnen voor u de gehele begeleiding uit handen nemen en ontzorgen u daarmee vanaf het bepalen van de onderhoudsvraag (bestek) tot aan de oplevering. Wij kunnen u hiervoor vooraf een offerte doen, zodat u vooraf ook weet waar u aan toe bent. U kunt voor het maken van een vrijblijvende afspraak contact met ons opnemen via de contactpagina.