• E-mail: info@compagnonvastgoedbeheer.nl
  • Tel: 040-30 45 000

VvE Wetsvoorstel aangenomen!

Deze week heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen over het functioneren van VvE’s.

Deze wet maakt het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan, waar dat voorheen zeer veel discussie opriep. Crowdfunding bijvoorbeeld behoort met dit wetsvoorstel ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast is er eindelijk een norm vastgesteld wat een VvE jaarlijks zou moeten sparen voor het groot onderhoud. Eerder was al bepaald dat een VvE moet reserveren voor groot onderhoud, maar was er nooit bepaald hoeveel dat dan zou moeten zijn. Dit wetsvoorstel geeft aan dat de dotatie gebaseerd mag zijn op een gedegen MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan), niet ouder dan 5 jaar of de VvE dient 0,5% van de herbouwwaarde jaarlijks te reserveren. Onze voorkeur gaat uit naar het baseren op de MJOP. Op die manier kan men redelijk tot in detail bepalen, wat een betreffende VvE zou moeten reserveren per jaar. Onze VvE’s beschikken dan ook allemaal over een MJOP, die wij jaarlijks controleren en zo nodig bijstellen in overleg met bestuur en Algemene Ledenvergadering.

Het wetsvoorstel dient nu ook door de Eerste Kamer aangenomen te worden, alvorens de wet van kracht wordt. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving in 2018 gaat gelden. Zie het volledig artikel hieronder:

Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s aangenomen